Konkursy

Konkurs Podróżuj z Zieloną Sową

Wygraj super wakacje w Egipcie dla całej rodziny!

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Kupić książkę z serii Archeo (7 tytułow) lub jedną z nowości Dziennik Podróżnika lub Tajemnicę gwiezdnego jeziora w salonie sieci EMPIK w dniach 21 maja - 3 czerwca 2014 roku

2. napisać lub przygotować dowolną techniką plastyczną pracę będącą recenzją przeczytanej książki będącej tytułem i zakupionej na zasadach wymienionych w punkcie 1

3. Przygotowaną pracę wraz z dowodem zakupu książki w Empiku - na zasadach opisanych w punkcie 1, należy przesłać pocztą na adres Wydawnictwo Zielona Sowa, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa z dopiskiem „Podróże z Zieloną Sową”

4. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych: 17.06.2014 – liczy się data stempla pocztowego.

5. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

- imię i nazwisko twórcy pracy, wiek twórcy pracy

- adres korespondencyjny, adres e-mail lub telefon kontaktowy,

- zgodę rodziców na udział w konkursie, jeżeli twórcą jest osoba niepełnoletnia

- pracę konkursową,

- dowód zakupu książki w Salonie Empik w terminie od 24.05.2014 do 03.06.2014

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 czerwca  2014 r. na stronie www.zielonasowa.pl w zakładce konkursy 

 

Szczegóły konkrusu w regulaminie

Zobacz także:

« Regulamin konkursuKONKURS z okazji Dnia Dziecka! »