Twórcy

« Powrót do listy

Joanna Angiel

Joanna Angiel

Joanna Angiel

Geograf, dydaktyk – nauczyciel akademicki (dr hab.) na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych; autorka kilku książek o rzekach (w tym o Wiśle) oraz wielu innych publikacji – naukowych i popularno-naukowych z zakresu geografii.

Dwukrotnie przepłynęła szlak żeglowny Wisły od tzw. kilometra „0” do ujścia rzeki do Bałtyku.

Joanna Angiel - publikacje autora1