Aktualności

Regulamin konkursu - Opowiadanie kryminalne - ROZWIĄZANY

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-807, Al. Jerozolimskie 94.

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 05.04.2018 do 05.05.2018.

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

2.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18-lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.

2.3.W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.

 

3. ZASADY

3.1. W celu uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres email wydawnictwa: konkurs@zielonasowa.pl opowiadanie kryminalne nie dłuższe niż 5 stron A4 (do 10 000 znaków ze spacjami).

3.2. Tematyka opowiadania dowolna. Punktowane będą opowiadania, które trzymają w napięciu do ostatniej strony. Najciekawsze, najbardziej wciągające i intrygujące historie wg Wydawnictwa Zielona Sowa otrzymają nagrody.

3.2. Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.04.2018 do 05.05.2018 – godz. 23:59.

 

4. NAGRODY

4.1. Jury złożone z pracowników Wydawnictwa Zielona Sowa wybierze 3 zwycięzców, którzy napiszą najciekawsze opowiadanie kryminalne. Autorzy otrzymają następujące nagrody:

za zajęcie 1 miejsca – publikacja opowiadania na portalu dla młodych pisarzy i dziennikarzy wirtualna-redakcja.pl, publikacja opowiadania na stronie Wydawnictwa Zielona Sowa, wybrane książki o wartości 200 zł Wydawnictwa Zielona Sowa.

za zajęcie 2 miejsca – publikacja opowiadania na stronie Wydawnictwa Zielona Sowa oraz dwie książki autorstwa Fleur Hitchcock: „Ratując Sophie” i „Morderstwo w środku zimy”.

za zajęcie 3 miejsca - dwie książki autorstwa Fleur Hitchcock: „Ratując Sophie” i „Morderstwo w środku zimy”.

4.2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 08.06.2018 r. na stronie Wydawnictwa Zielona Sowa na Facebooku.

4.3. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu Zwycięzca w celu odbioru nagrody powinien przesłać na adres: konkurs@zielonasowa.pl swoje dane (imię, nazwisko, adres), oraz zapewnienie, że zgłoszone prace nie naruszają praw osób trzecich.

4.4. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania zgłoszonych do konkursu tekstów na profilach w portalach społecznościowych i stronach internetowych należących do organizatora na następujących polach:

- utrwalenie,

- publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV

- zwielokrotnianie określoną techniką, oraz kopiowanie

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- nagrywanie na nośniki CD, DVD i inne nośniki elektroniczne

- publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,

- wykorzystanie w całości lub części

- wyświetlanie oraz ekspozycja w sieci Internet, dokonywanie skrótów, poprawek i modyfikacji

4.5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku wygrania.

4.6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację opowiadania na stronie wirtualna-redakcja.pl.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883) i mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem tych danych jest Organizator, a nie portal Facebook.com.

5.3. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

5.4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu wyraźnej zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5.5. Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.

Zobacz także:

« Uwaga, przerwa w działaniu sklepu Redaktor prowadzący poszukiwany - oferta pracy »